<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="viewport" content="width=display-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0,"> <meta name="description" content="Eyll E- Blteni"> <title>Eyll E- Blteni</title> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300italic,400italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic' rel='stylesheet' type='text/css'> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,300,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'> <style type="text/css"> /* Reset */ body { margin: 0px; padding: 0px; } span.preheader { display: none !important; } /* Responsive */ @media only screen and (max-width:640px) { /* Tables parameters: width, alignment, padding */ table[class=scale] { width: 100% !important; } table[class=scale2] { width: 100% !important; text-align: center; } table[class=scale-center-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } table[class=scale-center-bottom] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 12px !important; } table[class=margin-center] { margin: auto !important; } table[class=hide] { display: none !important; } /* Td */ td[class=scale-center-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } td[class=scale-center-both-image] { width: 100% !important; text-align: center !important; } td[class=scale-center-left] { width: 100% !important; text-align: right !important; } td[class=scale-center-bottom] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 24px !important; } td[class=scale-center-bottom-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 12px !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } td[class=bottom12] { padding-bottom: 12px !important; } td[class=bottom19] { padding-bottom: 19px !important; } td[class=bottom21] { padding-bottom: 21px !important; } td[class=height4] { height: 4px !important; font-size: 1px !important; } /* Img */ img[class="scale"] { width: 90% !important; } img[class="reset"] { width: 100% !important; } } </style> </head> <body bgcolor="#F5F5F5" data-modulecolor="#fff8d9" data-textcolor="#212121" data-linkcolor="#000000" data-butoncolor="#557777" data-butonyazicolor="#FFFFFF" data-ustbilgicolor="#FFFFFF" data-ustbilgiyazicolor="#444444" data-ustbilgilinkcolor="#000000" data-altbilgicolor="#557777" data-altbilgiyazicolor="#FFFFFF" data-altbilgilinkcolor="#FFFFFF" data-cizgicolor="#557777" data-sosyalcolor="#FFFFFF" data-simgecolor="color" data-simgesekil="square" data-sosyalaktif="" style="background-color:#F5F5F5" data-preheader="" data-bultendili="tr-TR"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/6a395784-40bc-4baf-8d4d-6fef26de8210jpg1a10a0.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim0"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="12" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" align="center" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(33, 33, 33);"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">0ELDER GEZ0 GRUBU KAR0YE GEZ0S0</b></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="23" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="center" class="scale-center-both"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/kariyejpg7d87b3.jpg" width="560" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:560px;" class="reset" id="resim1"></a> </td> </tr> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><p>31 Austos 2020 Pazartesi gn 0ELDER Gezi Grubunun bir etkinlii olarak lkesel profesyonel rehber Kadir Celal Aksu'83 e_liinde Kariye Mzesi gezildi.&nbsp;</p><p>Sar1 Siyahl1lar'la birlikte, son gnlerde camiye evrilmesi ile ilgili gndeme gelen bu tarihi mekn1, henz mze iken ziyaret etmi_ olduk.</p><p>0ncil'deki hikayelerin mozaiklerde canland1r1ld11 bu grkemli mekn1n, Bizans tarihi, dinler tarihi ve sanat tarihindeki nemini, bugnn ve geleceini de konu_tuk.</p></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/iellihekimlerjpg6a68d2.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim4"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ielhekimler.org"><span style="font-size: 24px;">http://www.ielhekimler.org</span></a></div><div>Derneimiz in kolayla_t1r1c1l11nda 0ELDER yesi gnll Hekimler ve Di_ Hekimleri ile T1p ve Di_ Hekimlii rencilerinin bulu_tuu "<a href="http://www.ielhekimler.org">ielhekimler.org</a>"&nbsp; internet platformu kurulmu_tur. Platform yrtcs gnll 0EL li hekimler ad1na sitenin kurulumunu ve ynetimini Dr. Koray Tuncer'82 stlenmi_tir.</div><div>Bu platformun amac1, ye olan Sar1-Siyahl1 hekimler arac1l11 ile kolayca ileti_im, yard1mla_ma ve dayan1_ma salamakt1r.<br></div><div>Platforma ye hekimlere ait temel ileti_im bilgilerinin bulunduu web sitesinin herkese a1k blmnde, aranan uzmana kolayca ula_1labilecektir.</div><div>Kurulduu gnden bu yana <b>190</b> hekimin ye olduu platformda, her geen gn daha ok hekimimizin bir araya gelerek, gncel bilgilerini payla_mas1 ve site ziyaretilerinin arad1klar1 kriterdeki uzmana rahata ula_abilmeleri salanmas1 planlanmaktad1r.<br>0EL'li dayan1_mas1 erevesinde, tm mezun ya da renci, hekim ve di_ hekimlerimizi bu siteye kay1t olarak katk1 salamaya davet ediyoruz.</div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="15" style="margin-top: 0px; opacity: 1;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(255, 248, 217);" bgcolor="#fff8d9"> <table width="560" align="center" class="scale-center-both" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-size: 24px;">YATAKHANE BAI^ KAMPANYAMIZ</span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="opacity: 1; margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/sabriulkerogrenciyurdujpg17bd22.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim5"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px; opacity: 1;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="16"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(255, 248, 217);" bgcolor="#fff8d9"> <table width="560" align="center" class="scale-center-both" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="color: rgb(33, 33, 33); line-height: 27px; font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><div><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px;">0n_aat1 mezunumuz Murat lker 77 taraf1ndan stlenilen yeni 0EL pansiyon binas1nda son a_amaya gelindi.</span><span style="font-size: 14px;">&nbsp;Mezunumuz Turgut Y1lmaz 68 taraf1ndan yapt1r1lan eski vak1f binas1ndaki&nbsp;</span><span style="font-size: 14px;">700 ki_i kapasiteli mutfa1n yap1m1 da tamamland1.</span></font></div><div><span style="font-size: 14px;"><font face="Tahoma"> </font></span></div><div><span style="font-size: 14px;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px;">Yeni pansiyon binas1n1n tefri_i iin okul ynetimi, 0ELDER, 0ELEV ve OAB olarak i_ birlii iinde www.sarisiyahdestek.com zerinde 29 Temmuz'da ba_latt11m1z kampanyada ba1_lar1n toplam1&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14px;">1.900.000 TL</span></b><span style="font-size: 14px;"> seviyesine ula_t1.</span></font></span></div><div><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px;">nceki y1llarda yat1lar iin yap1lm1_ ba1_lar da dahil olmak zere ba1_ yapanlar, odalara tak1lacak plaketlerde ve yurt giri_indeki onur panosunda ya_at1lacak.&nbsp;</span><br></font></div><div><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;">Plaketlerle an1lacak kampanya ba1_lar1, 2 adedi 0EL'li gruplar ad1na,12 adedi dnemleri ad1na, 12 adedi s1n1flar ad1na, 54 adedi isim ya_atma olarak ve 14 ba1_ onur panosunda yer almak zere kay1tlar1m1za gemi_tir.&nbsp;</span></span><br></font></div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="23" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="center" class="scale-center-both"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/sahitnumunelerjpgc14d27.jpg" width="560" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:560px;" class="reset" id="resim6"></a> </td> </tr> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><p><span style="font-size: 14px;"><font face="Tahoma">Okullar1n yz yze eitime a1lmamas1n1 deerlendiren komisyonumuz, sat1n alma ihalesine kat1lan firmalardan teklif ettikleri mobilyalar1n numunelerini pansiyon binam1zda kurmalar1n1 talep etmi_ti. Getiimiz gnlerde kurulmaya ba_lanan numuneler ivedilikle deerlendirilerek, tefri_at1n Kas1m ay1nda tamamlanmas1 planlamaktad1r. <br>Her f1rsatta ba_ar1lar1yla bizleri gururland1ran 0stanbul Erkek Liseli rencilere ev huzurunu ve konforunu aratmayan, dayan1kl1 ve kullan1_l1 zmler sunmak iin birlikte al1_an payda_lar; 0EL Ynetimi, 0ELDER, 0ELEV ve OAB olarak,&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px;">Sar1-Siyah camiam1z ad1na 0ELDER olarak, tm ba1_ yapan destekilerimizle birlikte Murat lker e, Turgut Y1lmaz a te_ekkr ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><font face="Tahoma">Kampanya hakk1nda tm sorular1n1z1 derneginiz@ielder.org.tr adresine iletebilir veya 0212.522 59 94 nolu telefondan bizlere ula_abilirsiniz.</font></span></p></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="31" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" height="42" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <hr class="cizgirenk" style="border-top: 1px solid rgb(85, 119, 119);"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="15" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 0);">Komisyonlar1m1zdan Haberler</span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/yardimcidersjpg199b71.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim7"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><div>0inde bulunduumuz 2020-2021 Eitim retim Y1l1nda, 0ELDER Yard1mc1 Ders Projesi erevesinde Haz1rl1k S1n1f1 rencileri iin Almanca, 0ngilizce ve Lise 1, Lise 2, Lise 3 ve Lise 4 s1n1flar1na ynelik olarak ise Matematik, Fizik, Kimya yard1mc1 derslerini EVR0M00 olarak dzenliyoruz. </div><div><br></div><div>Davetimize byk bir ilgi gsteren, EVR0M00 Almanca, 0ngilizce, Fizik, Kimya ve Matematik derslerini verebilecek dnyan1n her yerinden gnll mezunlar1m1z1n say1s1 <b>26</b>'ya ula_t1. Alman Blm ile koordinasyon iinde evrimii derslere Ekim ay1 iinde ba_lamay1 planl1yoruz.</div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/bursheaderjpg34c9e3.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim8"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><div>2020  2021 Eitim-retim Y1l1 iin, maddi destee ihtiya duyan ve derneimizin verdii Eitime Katk1 Burslar1ndan yararlanmak isteyen mezunlar1m1z1n internet sitemiz zerinden ba_vurular1 bu hafta sonu tamamlanacakt1r.<br></div><div>Burs ynergemizin ilgili maddesinde de a1ka belirtildii gibi derneimiz taraf1ndan verilen tm burs ve eitim katk1lar1 ncelikli olarak ba_vuran rencilerin  maddi gereksinim durumuna gre deerlendirilmektedir. Amac1m1z bursiyerlerimizin ekonomik ko_ullardan etkilenmeden eitimlerine devam edebilmeleri iin katk1 salamakt1r..<br></div><div>Bu erevede bu y1l iin burs komisyonumuz taraf1ndan belirlenen ayl1k burs miktar1 400,- TL 'dir ve Eyll  Haziran aras1nda 10 ay sreyle deme yap1lacakt1r. </div><div>Burslara ba_vuru iin; http://www.ielder.org.tr/bursiyer.aspx adresinden ula_1labilecek burs ba_vuru formunun eksiksiz biimde doldurulmas1, bursiyer bilgilendirme yaz1s1n1n okunup imzalanmas1 ve tm belgelerin, byk bir blm e-devlet zerinden kolayca temin edilebilen dier ba_vuru belgeleriyle birlikte sayfaya yklenmesi gerekmektedir. </div><div>Bu y1l ilk defa ba_vuracak olan 2020 y1l1 mezunu bursiyer adaylar1m1zla gr_meler (yz yze veya online ) 05 Ekim 2020 tarihinden sonra kendilerine bildirilecektir. </div><div>Sorular1n1z iin; burs@ielder.org.tr adresine e-posta veya 0212 512 64 62 telefondan ula_abilirsiniz.</div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/tcekjpge45c9a.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim9"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);">0ELDER Toplumsal Cinsiyet E_itlii Komisyonu 5. syle_isini 24 Eyll 2020 Per_embe ak_am1 Boazii niversitesi 0ktisat Blm Emekli retim yesi Prof. Dr. ^emsa zar ile "Kad1n Emei ve Ekonomik Kalk1nma" konusunda gerekle_tirdi. <div> </div><div>Moderatrln zar'1n Boazii niversitesi'nden rencisi ve mezunumuz AlperenTosun'14'n stlendii syle_ide; emek kapsam1nda cinsiyet e_itsizlik kavramlar1, kad1nlar1n ataerkil sistemde i_ hayat1 ve ekonomideki yeri ile al1_an kad1nlar1n cret e_itsizlii, al1_ma saatleri, kariyer sreleri gibi toplumsal hayatta ya_ad1klar1 sorunlar, toplumda ya_anan cinsiyet e_itsizliklerinin gncel veriler erevesinde doru analizi ve zm iin benimsenmesi gereken yakla_1mlar ele al1nm1_t1r.</div><div><br></div><div> </div><div><b>Prof. Dr. ^emsa zar</b>,&nbsp;lisans ve yksek lisans eitimini Boazii niversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. ^emsa zar, doktora al1_malar1n1 Wirtschaftsuniversitaet Wien'de IMF politikalar1n1n Trkiye'deki gelir da1l1m1 zerindeki etkileri konusunda yapm1_t1r. Akademik hayat1 sresince feminist ekonomi, sosyal politika, kalk1nma ekonomisi, zorunlu g ve emek piyasalar1 konular1nda birok yay1na imza atm1_t1r. Haz1rlad11 raporlarla bu konularda sivil toplum al1_malar1nda etkili olmu_, zellikle az1nl1k gruplar ierisindeki kad1nlarla toplumsal cinsiyet e_itsizlii konular1nda e_itli saha al1_malar1 gerekle_tirmi_tir. Prof. Dr. zar, Kad1n Emei ve 0stihdam1 Giri_imi Platformu'nun kurucu yelerinden olup, Uluslararas1 Feminist Ekonomi Dernei ba_kan1d1r.</div><div><br></div><div> </div><div> </div><div>0ELDER Youtube kanal1m1zda syle_inin videolar1n1 (2 Blm) bulabilirsiniz:</div><div style="text-align: center; "><a href="https://youtu.be/jmmvMKvOqTYD" target="_blank">0ELDER Toplumsal Cinsiyet E_itlii Komisyonu Syle_isi #5</a></div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="15" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-size: 24px;"><font face="Verdana">MENTRLK KOM0SYONU</font></span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="24" class="ui-droppable" style="opacity: 1; margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" class="scale-center-both"> <tbody> <tr> <td height="160" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/resim2png11f462.png" width="260" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display: block; max-width: 260px;" id="resim10" class=""> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" class="scale-center-both"> <tbody> <tr> <td height="160" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/resim1pnga943ab.png" width="260" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display: block; max-width: 260px;" id="resim11" class=""> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><p>0ELDER Mentorluk Komisyonu 16 ve 29 Eyll tarihlerinde Zoom zerinden gerekle_tirdii 2 toplant1da yeni dnem takvimi ve etkinlikleri planlam1_t1r:</p><p>" 5 Ekim 2020 Mentor ve Mentee Adaylar1 iin Duyuru</p><p>" Son Ba_vuru Tarihi 26 Ekim 2020</p><p>" 26 Ekim -30 Kas1m 2020 Mentor  Mentee E_le_tirmelerinin Tamamlanmas1 </p><p>" 1 Aral1k 2020 Mentor  Mentee E_le_tirmelerinin Duyurusu </p><p>" 9-16-23 Aral1k 2020 ve 13-20 Ocak 2021 "Zoom" Webinar Program1:<br>&nbsp; &nbsp;- Mentor/Mentee program1 hakk1nda genel bilgilendirme,<br>&nbsp; &nbsp;- Duygusal zeka, Liderlik, 0leti_im,<br>&nbsp; &nbsp;- Kariyer planlamas1nda sosyal medya kullan1m1,<br>&nbsp; &nbsp; - VUCA (<span style="font-size: 12px;">Volatility/Geicilik, Uncertainty/Belirsizlik, Complexity/Karma_1kl1k ve Ambiguity/Mulakl1k</span>)</p><p> </p><p>Haziran ay1nda dzenlenen 4 Webinar program1na eksiksiz olarak kat1l1m salayan mezunlar1m1z1n adreslerine, mezunumuz Ceyhun Aslan 18 firmas1 <a href="https://sertifier.com/en/" target="_blank">sertifier.com</a> desteiyle, ki_iye zel kare kodlu sertifikalar1 gnderilmi_tir.</p></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="15" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font face="Verdana">Mezunlar1m1zdan Haberler</font></span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="20" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="bottom12"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/drhalukoztiryakijpgc5b2d9.jpg" width="260" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display: inline-block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim12" class=""> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><b>Dr. Haluk ztiryaki 86</b> Biontech in Trkiye T1bbi Dan1_man1 oldu.</td> </tr> <tr><td height="3" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><div>Biontech firmas1n1n teklifini kabul eden yemiz Dr. Haluk ztiryaki 86&nbsp; Trkiye T1bbi Dan1_man1l1k grevine getirilmi_tir. </div><div>Ya_ad11m1z pandemi dneminde, a_1 al1_malar1n1n Dr. Haluk ztiryaki 86 nin de deerli katk1lar1yla insanl1a ve lkemize nemli yararlar salayaca1na eminiz.</div><div>Dr. Haluk ztiryaki yi kutluyor, yeni grevinde ba_ar1l1lar diliyoruz.&nbsp;</div></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="15" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">B0NAMIZIN UNUTULMAZ RESM0N0 0ZEN </span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">EL0ZABETH TYLER'A Z0YARET</span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/11888540046185770548265715272199244839201371ojpg2863c1.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim13"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><div>0stanbul da bulunduu 1966 y1l1nda okulumuzun unutulmaz karakalem resmini izen, 0sve te ya_ayan ressam Elizabeth Tyler 1 derneimiz ad1na ziyaret eden Ergiz Esen 86, stnde kendi izdii resmin olduu, Milli Piyango idaresinin okulumuzun 125. Y1l1 an1s1na 19 Eyll 2009 da bast11 erevelenmi_ bileti ve okulumuzla ilgili grsellerin bulunduu hat1ral1k hediyeleri takdim etti.</div><div><br></div><div>Elizabeth Tyler'i bulan ve plaket fikrini vererek ona ula_mam1za vesile olan&nbsp; Prof. Dr. Gksel Ycel'71 e ok te_ekkr ediyoruz.</div><div>Tyler 1n kaleminden resmin yap1l1_ yksn<i style=""> <a href="https://www.facebook.com/142882212522250/posts/2063129293830856/?extid=bzN1S918DyyZ5stw&amp;d=n" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"><font color="#0000ff">kendi sayfas1nda</font></a></i>&nbsp;bulabilirsiniz</div></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="21" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a href="#" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/11883711646185768714932563213652537871623821njpg8937d7.jpg" width="620" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display:block;width:620px;" class="reset" id="resim14"></a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="31" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" height="42" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <hr class="cizgirenk" style="border-top: 1px solid rgb(85, 119, 119);"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="13"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(255, 248, 217);" bgcolor="#fff8d9"> <table width="560" align="center" class="scale-center-both" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="color: rgb(33, 33, 33); line-height: 35px; font-family: &quot;source_sans_probold&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 32px; font-weight: 600;"><div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">OKULDAN HABERLER</font></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" data-id="19" class="ui-droppable"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" bgcolor="#F5F5F5" style="background-color:#f5f5f5;"> <table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" bgcolor="#fff8d9" style="background-color: rgb(255, 248, 217);"> <table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="scale-center-both"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="bottom12"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_56ec06aab2e74f0700e040c0/images/burakbugrajpgc42518.jpg" width="260" border="0" alt="Eyll E- Blteni" style="display: inline-block; max-width: 260px; border-radius: 4px;" id="resim15" class=""> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="260" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" class="scale"> <tbody> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"><p>TB0TAK "2202 - Bilim Olimpiyatlar1 Program1" kapsam1nda seilip yeti_tirilerek milli tak1mlarda yer almaya hak kazanan okulumuz rencisi Burak Bura nder, 9-13 Eyll tarihleri aras1nda Mathematical Society of Southeastern Europe (MASSEE) taraf1ndan evrimii olarak dzenlenen 24. Gen Balkan Matematik Olimpiyat1nda bronz madalya alarak lkemizi ba_ar1 ile temsil etti.</p><p> </p><p>10 u resmi 8 i misafir olmak zere toplam 18 lkenin kat1ld11 olimpiyatta, 108 renci yar1_t1.</p><p>Burak Bura'y1, 0EL olimpiyat tak1m1m1z1 ve al1_t1ran deerli retmenlerini tebrik ediyoruz.</p></td> </tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(33, 33, 33);"></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px; opacity: 1;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="13"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(255, 248, 217);" bgcolor="#fff8d9"> <table width="560" align="center" class="scale-center-both" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: source_sans_probold, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 32px; font-weight: 600; line-height: 35px; color: rgb(33, 33, 33);"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ARAMIZDAN AYRILANLAR</span></div></td> </tr> <tr><td height="10" style="font-size: 1px;">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="16"> <tbody><tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(255, 248, 217);" bgcolor="#fff8d9"> <table width="560" align="center" class="scale-center-both" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="color: rgb(33, 33, 33); line-height: 27px; font-family: source_sans_proregular, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;"><b>Okulumuz mezunlar1ndan,</b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Ziya ner 76 ve Ebru ner Borluk 87 karde_lerin sevgili anneleri ve Cemal Borluk'20'un anneannesi Gzin ner,</span><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Koral zgl'78,</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">&nbsp;0brahim Klk'81'in babas1 Davut Klk,</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Mehmet Burak Karaday1'91'n1n annesi Ayfer Karaday1,</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Ercan Aynur'74'un annesi Ay_e Aynur,</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Dr. Mustafa am'77'1n aabeyi Ahmet Murat am,</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Ali Nedim Greli'74'nin annesi ve mezunumuz eski Ekonomi ve Ticaret Bakan1 merhum Ali Enver Greli'nin e_i Cahide Greli,</span></p><p style="text-align: center;"><b style="background-color: transparent; font-size: 18px;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">aram1zdan ayr1ld1lar.&nbsp;</span></font></b></p><p style="text-align: center;"><b style="background-color: transparent;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Hayat1n1 kaybedenlere Allah'tan rahmet, yak1nlar1na ba_sal11 dileriz.</span></font></b><br></p></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table><table width="100%" align="center" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px; opacity: 1;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-id="21"> <tbody><tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(245, 245, 245);" bgcolor="#F5F5F5"> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td> <table width="620" align="center" class="scale" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td align="center" class="scale-center-both-image"> <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="#"><img width="620" class="reset" id="resim16" style="display:block;width:620px;" alt="Eyll E- Blteni" src="http://useinbox-old.s3-eu-west-1.amazonaws.com/6e43cfb9-b3ed-4f7f-a4eb-c16a62f9fffa/campaigns/58667269b2e7590c148370da/end_296e5759-7cc3-43fb-a9f5-a1f199999766.jpg" border="0"></a> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table></body> </html>